GEOGRAFIA W naszym Gimnazjum geografii uczą:

   Na lekcjach geografii nauczyciele starają się rozbudzać w Uczniach zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną - własnym regionem, terytorium Polski, Europy, świata - oraz przygotowują do swobodnego poruszania się w niej. Kształtują poszanowanie innych narodów, systemów wartości i sposobów życia. Kształtują poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko życia (geograficzne i społeczne), gotowość uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności. Uświadamiają wartość, jaką jest własny region i kraj oraz ich dziedzictwo kulturowe.

Bariera klimatyczna Noc na Ziemi - zdjęcie
wykonane z satelity meteorologicznego


 Treści nauczania:

W klasie I:

W klasie II:

W klasie III: W naszym Gimnazjum geografii uczą:

Korzystamy z następujących podręczników: Pracownia geograficzna: Prace naszych uczniów:

   Uczniowie pod czujnym okiem uczących przygotowują również różne prace, zgodne z zakresem materiału w poszczególnych klasach, są to m.in.: postery, referaty, projekty, prezentacje multimedialne (z wykorzystaniem programu PowerPoint co pozwala połączyć umiejętności nabyte przez uczniów na lekcjach geografii, jak również informatyki).