Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae,
nuntia vetustatis - historia to świadek czasów, światło prawdy,
żywa pamięć, mistrzyni życia, zwiastunka przeszłości

                                                              Tytus Liwiusz - starożytny historyk rzymskI

 

 

... ZOBACZ WIĘCEJ 1 ...

... ZOBACZ WIĘCEJ 2 ...

... ZOBACZ FILM  ...

KOŁO MIŁOŚNIKÓW HISTORII

opiekun: mgr Jolanta Klimek

... ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

EFEKTY DZIAŁAŃ W RAMACH
KOŁA HISTORYCZNEGO W ROKU 2013/2014

opracowanie: mgr Magdalena Tomczyk

... ZOBACZ WIĘCEJ 1...

... ZOBACZ WIĘCEJ 2...

Lekcja Żywej Historii
z Bractwem Rycerskim KERIn
 14 kwietnia 2014 roku

... ZOBACZ WIĘCEJ ...

   

Międzyszkolny Konkurs Historyczny Świat w okopach
opiekun: mgr Magdalena Tomczyk

Dwie wizje Niepodległej – porównanie polityki
Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego

... ZOBACZ WIĘCEJ ...

   

Szlakiem cmentarzy wojskowych z I wojny światowej…

Dążyliśmy do waśni - znaleźliśmy spokój…


zdjęcia : mgr Magdalena Tomczyk

... ZOBACZ WIĘCEJ ...
Fotograficzne spotkania z historią

zdjęcia : mgr Magdalena Tomczyk

... ZOBACZ WIĘCEJ ...

 

  

Uroki Zimy Na Ziemi Tarnowskiej
Lasy w Jodłówce - Wałkach


zdjęcia: mgr Magdalena Tomczyk

... ZOBACZ WIĘCEJ ...

 

 

 

Zimowe pejzaże Jamnej
Ziemia Tarnowska


zdjęcia: mgr Magdalena Tomczyk

... ZOBACZ WIĘCEJ ...

 

    

 


Spacery po Tarnowie i okolicach
Osobliwości przyrodnicze Lasku Lipie


zdjęcia : mgr Magdalena Tomczyk

... ZOBACZ WIĘCEJ ... Las Lipie - wiosennie

zdjęcia : mgr Magdalena Tomczyk

... ZOBACZ WIĘCEJ 1 ...

... ZOBACZ WIĘCEJ 2 ...
FOTOGRAFICZNE IMPRESJE Z HISTORIĄ W TLE ...

opracowanie: mgr Magdalena Tomczyk

... ZOBACZ WIĘCEJ ...

EFEKTY DZIAŁAŃ W RAMACH KOŁA HISTORYCZNEGO W ROKU 2011/2012

opracowanie: mgr Magdalena Tomczyk

...więcej...

Arabowie.
Historia i kultura islamu.

Opracowanie: mgr M. Tomczyk
Fotografie: M. Tomczyk
oraz IR UJ

...więcej...

Sprawozdanie z działań - Moja Mała Ojczyzna 2009/2010

...więcej...

 

 Historia zaliczana jest do dziedziny nauk humanistycznych. Posiada szeroki horyzont zainteresowań, dzięki którym można zdobyć wiedzę o przyczynach i skutkach wydarzeń z przeszłości.

   Daty, bitwy, osiągnięcia cywilizacyjne ... czy naprawdę warto poznać oblicze historii? Dlaczego żyjąc we współczesnym świecie, zdominowanym przez nowoczesne technologie, należy uzyskać informacje o przeszłości historycznej?

   Jak twierdzą historycy, uczenie się historii i poznawanie jej nauk pomocniczych tj. genealogii, heraldyki, archiwistyki, numizmatyki, antropologii i wielu innych, jest wartością samą w sobie. Dzięki poznawaniu historii w szkole, współczesny młody człowiek potrafi wskazać wydarzenia z przeszłości oraz jest świadomy, iż podejmowane kiedyś decyzje, istotnie wpłynęły na jego życie. To historia pomaga przewidzieć przyszłość, ponieważ poznając przyczyny i skutki wydarzeń z przeszłości, wskazuje błędy, których należy unikać. Dlatego warto uczyć się historii ...

   Wiedza o społeczeństwie pomaga w nauczaniu historii w szkole. Jest przedmiotem zintegrowanej edukacji humanistycznej, dzięki której uczniowie czerpią wiedzę o otaczającym świecie, jak również o skomplikowanych relacjach współczesnych społeczeństw i państw.

   Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie młody człowiek poznaje wiadomości z zakresu historii, socjologii, politologii, ekonomii, prawa oraz psychologii.

   Wiedza o społeczeństwie pomaga w otwarciu drzwi do otaczającego świata, do którego uczeń musi wejść sam. Im szybciej zdobędzie wiedzę i umiejętności o różnorodnych mechanizmach oraz regułach codzienności społecznej, politycznej i ekonomicznej, tym szybciej będzie mógł swobodnie poruszać się w świecie XXI wieku. Dlatego również warto uczyć się wiedzy o społeczeństwie ...

   W naszym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika nauczyciele uczący historii i wiedzy o społeczeństwie to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Przekazują wiedzę w profesjonalny i oryginalny sposób. Aby zachęcić uczniów do poznawania obu dziedzin, stosują w swojej pracy dydaktycznej wiele ciekawych metod aktywizujących. Dzięki nim przekazywana wiedza historyczna, łączy się także z kształtowaniem wśród uczniów postawy szacunku dla rodzinnego kraju i małej ojczyzny - Ziemi Tarnowskiej oraz dumy z dziedzictwa kulturowego Polski, Europy i świata.

   A o to szereg działań i sukcesów dydaktycznych naszych nauczycieli, wpływających na poszerzenie wiedzy uczniów Gimnazjum Nr 2 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie:

 • realizacja projektów i programów edukacyjnych
  W naszej szkole realizowane są liczne projekty historyczne oraz z zakresu wiedzy o społeczeństwie, do których między innymi należą: opracowany i realizowany przez panią mgr Jolantę Klimek i panią mgr Martę Sak projekt edukacyjny - Tak wiele nas dzieli ..., ale także tak wiele nas łączy. Przywróćmy pamięć. Historia i losy tarnowskich Żydów, opracowany i realizowany przez panią mgr Magdalenę Tomczyk autorski projekt edukacyjny - A słońce świeciło i nie wstydziło się ... Historia likwidacji getta tarnowskiego, w naszej szkole kontynuowany jest międzynarodowy program edukacyjny, zaproponowany przez Polską Akcję Humanitarną pod nazwą Szkoła Globalna, warto podkreślić, iż za aktywną pracę dydaktyczną, szerzącą wartość edukacji globalnej wśród uczniów naszej szkoły, Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika otrzymało tytuł SZKOŁY GLOBALNEJ, przyznany przez Polską Akcję Humanitarną.

 • grupowe i indywidualne prace naszych uczniów
  Uczniowie na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie bardzo często przygotowują ciekawe prace w formie projektów, albumów, folderów, które poświęcone są wielu zagadnieniom oraz oryginalnie prezentują wiedzę ich autorów.

 • udział w konkursach przedmiotowych
  Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w spotkaniach koła historycznego, przygotowującego do Małopolskiego Konkursu Historycznego, Konkursu Wiem więcej oraz do licznych konkursów i olimpiad szkolnych oraz międzyszkolnych. Liczba laureatów i finalistów konkursów oraz olimpiad historycznych systematycznie wzrasta. To efekt wieloletniej, efektywnej pracy uczniów oraz nauczycieli.

 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, wystawach historycznych, lekcjach w terenie, szkolnych i międzyszkolnych wycieczkach oraz rajdach historycznych, projekcjach filmów z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
   Stanowią one cenne elementy edukacji historycznej i nauczania wiedzy o społeczeństwie. Są źródłem czerpania rzetelnej wiedzy, będącej często dość oryginalnym spojrzeniem naukowym. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą systematycznie w licznych, ciekawych oraz wyjątkowych przedsięwzięciach. Ich treści koncentrują się również wokół edukacji regionalnej i globalnej.

 • współpraca z instytucjami
  Nasza szkoła aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami: Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Instytutem Pamięci Narodowym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym w Tarnowie, Biblioteką Miejską im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie wraz z Oddziałem Książki Obcojęzycznej, Związkiem Sybiraków w Tarnowie oraz Stowarzyszeniem Rodzin Ofiar Katynia w Tarnowie.

 • niecodzienne poznawanie historii i wiedzy o społeczeństwie
  Uczniowie biorą udział w wielu ciekawych rajdach oraz wycieczkach historycznych, lekcjach w terenie, a także w wielu interesujących konferencjach naukowych oraz spotkaniach ze świadkami historii, które stanowią bardzo cenne źródło wiedzy historycznej. Dodatkowo nasi uczniowie pod opieką nauczycieli historii czynnie reprezentują Gimnazjum Nr 2 na miejskich uroczystościach patriotycznych.