Dyrektor Mariusz Zając

Wykształcenie wyższe:

Doskonalenie:

 

Wicedyrektor Jolanta Klimek

Wykształcenie wyższe:

Doskonalenie:

 

Wicedyrektor Kinga Golba

Wykształcenie wyższe:

Doskonalenie:

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie w latach 2006-2009 mgr Małgorzata Wrześniowska

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie w latach 1999-2006
mgr Leszek Liszka