1. PROJEKT EDUKACYJNY
   „Popularyzacja nauk przyrodniczych wśród dzieci w wieku    
     przedszkolnym”
 
2. PROJEKT EDUKACYJNY
    "Nauka a wiara czyli zobaczyć niewidzialne"

... Czytaj więcej  ...
... Fotorelacja 1  ...


... Regulamin konkursu  ...
... Zaproszenie - dyrektor  ...
... Zaproszenie - uczeń ...
... Zgoda na udział w projekcie ...

 

3. PROJEKT EDUKACYJNY
   
Galicja jako Królestwo Zaginione - kontynuacja

... Czytaj więcej  ...

4. PROJEKT EDUKACYJNY
   
Zwyczajni - Niezwykli

... Czytaj więcej  ...

... Sprawozdanie z 1 części projektu ...

... „Życie bez wzroku”- spotkanie z Państwem Ireną i Kazimierzem Curyło
w ramach projektu
...

... „Wartość życia - wartością bezwzględną ”- spotkanie z Panią Marią Gajdą - Prezes Stowarzyszenia Amazonek w Tarnowie  ...

...Spotkanie z Panem Tadeuszem Żakiem...

5. PROJEKT EDUKACYJNY
    Poznajemy naszego patrona szkoły – Mikołaja Kopernika
                
                               
  
   ... Czytaj więcej  ...
 
6. PROJEKT EDUKACYJNY
    Zabieszczaduj razem z nami

                                             ... Czytaj więcej  ...
 

7. PROJEKT EDUKACYJNY
  Transplantacja "Czy - jestem na TAK?"

                                             ... Czytaj więcej  ...
 

7. PROJEKT EDUKACYJNY
    "Galicyjski Teksas"

                                             ... Czytaj więcej  ...

1. Eduscience

... Czytaj więcej  ...

2. PROJEKT EDUKACYJNY
   „Czytam, rozumiem – kreatywny czytelnik”

... Czytaj więcej  ...  
... Zobacz fotorelację z działań projektowych 1 ...
... Zobacz fotorelację z działań projektowych 2 ...

3. PROJEKT EDUKACYJNY
   
Galicja jako Królestwo Zaginione -
   
Spotkanie z historią i różnorodnością kulturową dawnej    
    Galicji Zachodniej

 ... Czytaj więcej  ...  
 

4. PROJEKT EDUKACYJNY
   
„Z poezją na co dzień”

 ... Czytaj więcej  ...  
 

5. PROJEKT EDUKACYJNY
   „Bez pasji nie ma sztuki”

... Czytaj więcej  ...  
   
... Zobacz fotorelację z działań projektowych ...

 

6. PROJEKT EDUKACYJNY
   „Popularyzacja nauk przyrodniczych wśród dzieci w wieku    
     przedszkolnym”

                    
... Zobacz fotorelację z działań projektowych ...

7. PROJEKT EDUKACYJNY
     „Z debatą za pan brat”

... Czytaj więcej  ...  

8. PROJEKT EDUKACYJNY
  
 
Wolontariat misyjny promocją człowieka i szansą na   
      sprawiedliwszy świat”

... Czytaj więcej  ...

9. KEY KOO KEM TO NDOO – Dom Bożego Miłosierdzia

... Czytaj więcej  ...

1. Eduscience

... Czytaj więcej  ...

... Zobacz fotorelację z działań projektowych ...

2. Z POEZJĄ PRZEZ ŻYCIE...

... Czytaj więcej  ...  

... Zobacz fotorelację z działań projektowych 1...
...
Zobacz fotorelację z działań projektowych 2...

3. SPOTKANIA ZE SZTUKĄ                                               

 ... Czytaj więcej  ...  

... Zobacz fotorelację z działań projektowych ..

4. PROJEKT EDUKACYJNY KROKUS

... Czytaj więcej ...

5. PROJEKT EDUKACJI REGIONALNEJ
   „TARNÓW-MOJA MAŁA OJCZYZNA”

... Czytaj więcej  ...  

6. PROJEKT EDUKACYJNY - „KU NIEPODLEGŁEJ. 
    PADLIŚMY…, ABYŚCIE
WY MOGLI POWSTAĆ”.

... Czytaj więcej  ...  
...
Realizacja projektu ...
...
Zobacz fotorelację z działań projektowych ..

7. PROJEKT EDUKACYJNY „Polska i Niemcy - sąsiedzi w
    zjednoczonej Europie. Szczególne cechy narodowe na
    przykładzie Małopolski i Turyngii.”
 
                                    ... Czytaj więcej  ...

1. Eduscience

... Czytaj więcej ...
...
Opis wycieczki realizowanej w ramach projektu ...
...
Zobacz galerię...

2. BIBLIOTEKA SZKOLNA DOBRYM MIEJSCEM DLA KAŻDEGO.

  ... Czytaj więcej 1 ...  
... Czytaj więcej 2 ...
... Posłuchaj audycji ...

3. ARCHIPELAG SKARBÓW.

 ... Czytaj więcej  ...  

4. POLSKA I NIEMCY WE WSPÓLNEJ EUROPIE.
    PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI I TURYNGII.

 ... Czytaj więcej 1 ...  
... Czytaj więcej 2 ...
... Zobacz galerię  ...

5. SZKOLNY WOLONTARIAT MISYJNY

  ... Czytaj więcej 1 ...  
... Czytaj więcej 2 ...
... Czytaj więcej 3 ...

1. CZY MIKOŁAJ KOPERNIK MOŻE BYĆ IDOLEM DLA WSPÓŁCZESNEGO    
    GIMNAZJALISTY?

       ... Czytaj więcej...              
 ...
Opis realizacji projektu - podsumowanie ...

... Zobacz prezentację 1 [*.ppt] ...
 ...
Zobacz prezentację 2 [*.ppt] ... 

2. EDUKACJA GLOBALNA

... Czytaj więcej ...
...
Zobacz prezentację 1 [*.ppt] ...
...
Zobacz galerię...

...
Zobacz prezentację 2 [*.ppt] ...

3. „HETMAN JAN TARNOWSKI - ŻYCIORYS CZYNAMI PISANY.”

...Czytaj więcej...
        ... Zobacz prezentację [*.ppt] ...

4. PROJEKT EDUKACYJNY KROKUS

... Czytaj więcej...

6. PROJEKT EDUKACYJNY "HISTORIA MOŻE ŁĄCZYĆ, A NIE DZIELIĆ"

... Czytaj więcej...

   W bieżącym  roku szkolnym w naszym gimnazjum rozpoczęliśmy realizację kolejnych projektów edukacyjnych:

1.Pierwszym z nich jest projekt edukacji ekologicznej pod hasłem: „AKCJA: „SEGREGACJA” - NASZE RADY NA ODPADY”.
2. Kolejnym projektem jest projekt historyczny pod nazwą „HETMAN JAN TARNOWSKI-ŻYCIORYS CZYNAMI PISANY.”
3. Międzynarodowy Wolontariat SZKOLNY WOLONTARIAT MISYJNY.
4. Projekt edukacyjny dotyczący wymiany młodzieży i nawiązania kontaktów z innymi szkołami poza granicami kraju.

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2010/2011
(plik DOC 27 kB)

„AKCJA: „SEGREGACJA” - NASZE RADY NA ODPADY”
(plik DOC 124 kB)

„Hetman Jan Tarnowski-życiorys czynami pisany.”
(plik DOC 112 kB)


PROJEKT EDUKACYJNY "Krokus"

   Żydowskie Muzeum Galicja oraz Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście organizują finansowym międzynarodowy Projekt pod nazwą "KROKUS". Był on już realizowany wielokrotnie na przestrzeni lat przy udziale licznych szkół z całego świata, które corocznie aktywnie włączały się w jego funkcjonowanie. Celem projektu Krokus jest zapoznanie uczniów zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu oraz uświadomienie im niebezpieczeństw związanych z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją W trakcie realizacji tego międzynarodowego projektu Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście przekazuje nauczycielom podręczniki i wskazówki, które mogą być pomocne do realizacji projektu. Materiały przekazywane w ramach projektu są uzupełnieniem istniejących już publikacji, dotyczących Holokaustu, rasizmu i kwestii międzykulturowych.

Przeczytaj więcej na temat projektu
(plik PDF 101 kB)

Sprawozdanie z realizacji projektu
(plik PDF 1,67 MB)


PROJEKT EDUKACYJNY "Kamienie Pamięci"

   Projekt "Kamienie pamięci - znajdź bohatera Września" ma na celu upamiętnienie losów i czynów polskich żołnierzy oraz cywilów walczących we wrześniu 1939 roku. "Kamienie pamięci" są metaforą trwałości naszej pamięci o ich czynach i śmierci. Żołnierze września już dawno zostali opłakani, warto jednak utrwalić ich imiona w lokalnych społecznościach.

Przeczytaj więcej na temat projektu
(plik PDG 912 kB)

   Tytuł projektu: "...Tak się skończyło dzieciństwo, tak bajka się skończyła..." Opowieść o życiu "niezwykłej" kobiety. Stanisława Wiatr- Partyka.

Czytaj więcej...

PROJEKT EDUKACYJNY Edukacja globalna

   Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika przystąpiło w tym roku szkolnym do programu Szkoła Globalna zaproponowanego przez Polską Akcję Humanitarną.

Poczytaj także na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej:

( http://www.pah.org.pl/edukacja_humanitarna,182,szkola_globalna.html )

oraz na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej

( http://www.ceo.org.pl )

Zobacz jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2008/2009

Szkoła Globalna 2009

Czytaj więcej na temat projektu, który będzie realizowany w roku szkolnym 2009/2010
(plik PDF 321 kB)

Podsumowanie Tygodnia Edukacji Globalnej

Zobacz jak przebiegał Tydzień w Naszej Szkole - prezentacja PowerPoint
(plik PPS 901 kB)

Zobacz zdjęcia

Podsumowanie projektu Szkoła Globalna 2009/2010

PODSUMOWANIE PROJEKTU 2009/2010 : SZKOŁA GLOBALNA DZIAŁA LOKALNIE
(plik PDF 190 kB)

Zobacz zdjęcia


PROJEKT EDUKACYJNY

TAK WIELE NAS DZIELI...,
ALE TAKŻE TAK WIELE NAS ŁĄCZY
PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ
Historia i losy tarnowskich Żydów

   Gimnazjum nr.2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie w tym roku szkolnym realizuje projekt edukacyjny, który nosi nazwę:

TAK WIELE NAS DZIELI..., ALE TAKŻE TAK WIELE NAS ŁĄCZY
PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ
Historia i losy tarnowskich Żydów.

   Dotyczy on historii Żydów w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów tarnowskich, którzy przed II wojną światową stanowili prawie 50% społeczności naszego miasta. Głównym celem projektu jest poznanie kultury i tradycji żydowskiej, specyfiki judaizmu, jego bogatej obrzędowości, historii narodu żydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego losów w czasie II wojny światowej, a zwłaszcza wydarzenia bez precedensu w dziejach współczesnego świata - Holokaustu. Holokaust jest punktem wyjścia do kształtowania u współczesnego człowieka postaw tolerancji, wrażliwości, godności i otwartości wobec drugiego. Adresatami projektu są uczniowie klas II i III gimnazjum, nauczyciele i wychowawcy. Bezpośrednimi koordynatorami i opiekunami projektu są pani mgr Jolanta Klimek oraz pani mgr Marta Sak wraz z uczniami klas III c i III a. W ramach realizacji projektu są prowadzone różne formy i metody pracy z uczniami. Ich realizacja jest rozpisana na kolejne miesiące roku szkolnego 2008/2009. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2009 roku.

Zobacz jak przebiegała realizacja naszego programu - prezentacja PowerPoint
(plik PPS 11,3 MB)

POST SCRIPTUMPROJEKT EDUKACYJNY: "Narodowy socjalizm i Holokaust - aktywna pamięć europejska"

Czytaj i zobacz


Program edukacji ekonomicznej
dla uczniów i nauczycieli z gimnazjów
"EKONOMIA NA CO DZIEŃ"


KLUB MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY
(plik DOC 58,5 kB)