Szkolny Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie

 

Przewodniczący Szkoły:

MARCIN WÓDKA (IIa)

Z-ca przewodniczącego:

KLAUDIA SIUDUT (IIIc)

Opiekunowie:

mgr Dorota Grocholska
mgr Anna Czyż

mgr Paulina Kozioł
mgr Agnieszka Wrona