Liczba laureatów i finalistów to efekt wieloletniej i ciężkiej pracy uczniów oraz ich nauczycieli. W przypadku Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie dane te są imponujące i ... rosną z roku na rok. Stan na 24 listopada 2010r. 59 laureatów 133 finalistów.

Konkursy przedmiotowe